Field Listing - Total renewable water resources

Country
Total renewable water resources (cu km)
Afghanistan 65 cu km (1997)
Albania 41.7 cu km (2001)
Algeria 14.3 cu km (1997)
Angola 184 cu km (1987)
Antigua and Barbuda 0.1 cu km (2000)
Argentina 814 cu km (2000)
Armenia 10.5 cu km (1997)
Australia 398 cu km (1995)
Austria 84 cu km (2005)
Azerbaijan 30.3 cu km (1997)
Bahamas, The NA
Bahrain 0.1 cu km (1997)
Bangladesh 1,210.6 cu km (1999)
Barbados 0.1 cu km (2003)
Belarus 58 cu km (1997)
Belgium 20.8 cu km (2005)
Belize 18.6 cu km (2000)
Benin 25.8 cu km (2001)
Bhutan 95 cu km (1987)
Bolivia 622.5 cu km (2000)
Bosnia and Herzegovina 37.5 cu km (2003)
Botswana 14.7 cu km (2001)
Brazil 8,233 cu km (2000)
Brunei 8.5 cu km (1999)
Bulgaria 19.4 cu km (2005)
Burkina Faso 17.5 cu km (2001)
Burma 1,045.6 cu km (1999)
Burundi 3.6 cu km (1987)
Cambodia 476.1 cu km (1999)
Cameroon 285.5 cu km (2003)
Canada 3,300 cu km (1985)
Cape Verde 0.3 cu km (1990)
Central African Republic 144.4 cu km (2003)
Chad 43 cu km (1987)
Chile 922 cu km (2000)
China 2,829.6 cu km (1999)
Colombia 2,132 cu km (2000)
Comoros 1.2 cu km (2003)
Congo, Democratic Republic of the 1,283 cu km (2001)
Congo, Republic of the 832 cu km (1987)
Costa Rica 112.4 cu km (2000)
Cote d'Ivoire 81 cu km (2001)
Croatia 105.5 cu km (1998)
Cuba 38.1 cu km (2000)
Cyprus 0.4 cu km (2005)
Czech Republic 16 cu km (2005)
Denmark 6.1 cu km (2003)
Djibouti 0.3 cu km (1997)
Dominica NA
Dominican Republic 21 cu km (2000)
Ecuador 432 cu km (2000)
Egypt 86.8 cu km (1997)
El Salvador 25.2 cu km (2001)
Equatorial Guinea 26 cu km (2001)
Eritrea 6.3 cu km (2001)
Estonia 21.1 cu km (2005)
Ethiopia 110 cu km (1987)
Fiji 28.6 cu km (1987)
Finland 110 cu km (2005)
France 189 cu km (2005)
Gabon 164 cu km (1987)
Gambia, The 8 cu km (1982)
Georgia 63.3 cu km (1997)
Germany 188 cu km (2005)
Ghana 53.2 cu km (2001)
Greece 72 cu km (2005)
Grenada NA
Guatemala 111.3 cu km (2000)
Guinea 226 cu km (1987)
Guinea-Bissau 31 cu km (2003)
Guyana 241 cu km (2000)
Haiti 14 cu km (2000)
Honduras 95.9 cu km (2000)
Hungary 120 cu km (2005)
Iceland 170 cu km (2005)
India 1,907.8 cu km (1999)
Indonesia 2,838 cu km (1999)
Iran 137.5 cu km (1997)
Iraq 96.4 cu km (1997)
Ireland 46.8 cu km (2003)
Israel 1.7 cu km (2001)
Italy 175 cu km (2005)
Jamaica 9.4 cu km (2000)
Japan 430 cu km (1999)
Jordan 0.9 cu km (1997)
Kazakhstan 109.6 cu km (1997)
Kenya 30.2 cu km (1990)
Korea, North 77.1 cu km (1999)
Korea, South 69.7 cu km (1999)
Kuwait 0.02 cu km (1997)
Kyrgyzstan 46.5 cu km (1997)
Laos 333.6 cu km (2003)
Latvia 49.9 cu km (2005)
Lebanon 4.8 cu km (1997)
Lesotho 5.2 cu km (1987)
Liberia 232 cu km (1987)
Libya 0.6 cu km (1997)
Lithuania 24.5 cu km (2005)
Luxembourg 1.6 cu km (2005)
Macedonia 6.4 cu km (2001)
Madagascar 337 cu km (1984)
Malawi 17.3 cu km (2001)
Malaysia 580 cu km (1999)
Maldives 0.03 cu km (1999)
Mali 100 cu km (2001)
Malta 0.07 cu km (2005)
Mauritania 11.4 cu km (1997)
Mauritius 2.2 cu km (2001)
Mexico 457.2 cu km (2000)
Moldova 11.7 cu km (1997)
Mongolia 34.8 cu km (1999)
Morocco 29 cu km (2003)
Mozambique 216 cu km (1992)
Namibia 45.5 cu km (1991)
Nepal 210.2 cu km (1999)
Netherlands 89.7 cu km (2005)
New Zealand 397 cu km (1995)
Nicaragua 196.7 cu km (2000)
Niger 33.7 cu km (2003)
Nigeria 286.2 cu km (2003)
Norway 381.4 cu km (2005)
Oman 1 cu km (1997)
Pakistan 233.8 cu km (2003)
Panama 148 cu km (2000)
Papua New Guinea 801 cu km (1987)
Paraguay 336 cu km (2000)
Peru 1,913 cu km (2000)
Philippines 479 cu km (1999)
Poland 63.1 cu km (2005)
Portugal 73.6 cu km (2005)
Qatar 0.1 cu km (1997)
Romania 42.3 cu km (2003)
Russia 4,498 cu km (1997)
Rwanda 5.2 cu km (2003)
Saint Kitts and Nevis 0.02 cu km (2000)
Saudi Arabia 2.4 cu km (1997)
Senegal 39.4 cu km (1987)
Serbia 208.5 cu km (note - includes Kosovo) (2003)
Sierra Leone 160 cu km (1987)
Singapore 0.6 cu km (1975)
Slovakia 50.1 cu km (2003)
Slovenia 32.1 cu km (2005)
Solomon Islands 44.7 cu km (1987)
Somalia 15.7 cu km (1997)
South Africa 50 cu km (1990)
Spain 111.1 cu km (2005)
Sri Lanka 50 cu km (1999)
Sudan 154 cu km (1997)
Suriname 122 cu km (2003)
Swaziland 4.5 cu km (1987)
Sweden 179 cu km (2005)
Switzerland 53.3 cu km (2005)
Syria 46.1 cu km (1997)
Taiwan 67 cu km (2000)
Tajikistan 99.7 cu km (1997)
Tanzania 91 cu km (2001)
Thailand 409.9 cu km (1999)
Togo 14.7 cu km (2001)
Trinidad and Tobago 3.8 cu km (2000)
Tunisia 4.6 cu km (2003)
Turkey 234 cu km (2003)
Turkmenistan 60.9 cu km (1997)
Uganda 66 cu km (1970)
Ukraine 139.5 cu km (1997)
United Arab Emirates 0.2 cu km (1997)
United Kingdom 160.6 cu km (2005)
United States 3,069 cu km (1985)
Uruguay 139 cu km (2000)
Uzbekistan 72.2 cu km (2003)
Venezuela 1,233.2 cu km (2000)
Vietnam 891.2 cu km (1999)
Yemen 4.1 cu km (1997)
Zambia 105.2 cu km (2001)
Zimbabwe 20 cu km (1987)

This page was last updated on 4 September 2008


 

Source : The World Factbook