City Name / Region National Dialing Format International Dialing Format
Pto Cabello0 (242) 414-XXXX+58 (242) 414-XXXX
Pto Cabello0 (242) 415-XXXX+58 (242) 415-XXXX