City Name / Region National Dialing Format International Dialing Format
Dong Nai0 (61) 2XXXXX+84 (61) 2XXXXX
Dong Nai0 (61) 4XXXXX+84 (61) 4XXXXX
Dong Nai0 (61) 5XXXXX+84 (61) 5XXXXX
Dong Nai0 (61) 6XXXXX+84 (61) 6XXXXX
Dong Nai0 (61) 7XXXXX+84 (61) 7XXXXX
Dong Nai0 (61) 8XXXXX+84 (61) 8XXXXX
Dong Nai0 (61) 9XXXXX+84 (61) 9XXXXX